home

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik erbjuder vi såväl boende som grundskola och gymnasieskola för ungdomar som på grund av sina funktionsnedsättningar har svårt att fungera i ordinarie skola eller av annan anledning har behov av en verksamhet med specifik kunskap och specialpedagogisk metodik inom området.

Våra enheter är :

  • Bäckagårdens HVB-Hem
  • Bäckagårdsskolan
  • Hampnäs Internat
  • Hampnäs Gymnasium

top