home

Klagomål

Impius verksamhetskultur ska präglas av engagemang, kompetens och välvillighet. Trots det kan det vara så att du kan ha synpunkter på det vi gör. Om så är fallet kan du använda blanketten i länken nedan och lämna den till den som är ansvarig för verksamheten, alternativt maila den till densamme. Du får då ett besked på att klagomålet eller synpunkten är mottagen och en ungefärlig handläggningstid innan svar kommer.

Klagomålsblankett

top