home

Välkommen till Impius

Skolor och boende för barn och ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För att lyckas med att leda människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mot ett bestämt mål tror vi starkt på att se varje individ där han/hon befinner sig. Det är viktigt att förstå individens behov för att kunna möta människor där dom är. Impius skolor och boenden prioriterar arbetet med att se, leda och förstå individen för att tillsammans nå de uppsatta målen.

top